Hotel Alstor
hotel Alstor

Om hotellet

Hotel Alstor er stengt.

Alle reservasjoner har blitt flyttet til:

St. Svithun Hotell
Gerd-Ragna Bloch Thorsens Gate 8
4019 Stavanger
+47 51512600

Beklager ulempen!

Hilsen
Team Alstor
--------------------------------------------------------

Hotel Alstor is closed.

All reservations have been moved to:

St. Svithun Hotell
Gerd-Ragna Bloch Thorsens Gate 8
4019 Stavanger
+47 51512600

Sorry for the inconvenience!

Best regards
Team Alstor